Conference Organizing Team

 • Ashok Acharya (Convener)
 • Devender Kakar (Co-Convener)
 • Rosy Kumari (Coordinator)

 • Thomas Pogge (Advisor)
 • Luis Cabrera (Advisor)
 • Bijayalaxmi Nanda(Advisor)

 • Chandrachur Singh
 • Kumar Rahul
 • Gyana Ranjan Swain
 • Sanjeev Kumar
 • Yuvraj Kumar
 • Shubhra Pantkothari
 • Suparna Priyadarshini
 • Pawan Kumar
 • Shruti Sharma
 • Santosh Kumar
 • Prakash Kumar
 • Bhavna Sharma
 • Deborah Synrem
 • Dipanwita Jena
 • Braja Sahoo
 • Dillip Mallik
 • Rahul Ranjan